ทพญ. เพราะพริ้ม รักพงษ์ไพโรจน์

สาขาเฉพาะทาง: Esthetic Restorative and Implant Dentistry

วุฒิการศึกษา
  • 2019 Master of Science in Esthetic Restorative and Implant Dentistry (International Program), Chulalongkorn University, Thailand
  • 2013 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Preceptorship Program in Advanced Prosthodontics, University of California, Los Angeles School of Dentistry, USA
สมาชิกชมรม
  • The Dental Association of Thailand
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันพฤหัสบดี13:00 – 19:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม