Skip to content Skip to footer

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

  • +66 (0) 2734-0000 ext. 3000, 3001, 3004 และ 1108

ที่ตั้ง

  • โรงพยาบาลเวชธานี 1 ลาดพร้าว111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

นัดหมาย

  • กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทันตกรรม
โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานี ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้แหล่งช้อปปิ้งและโรงแรมหลายแห่งในประเทศไทย ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานีให้บริการโดยเข้าถึงผู้ป่วยทุกรายไม่ว่าจะเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1994 โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางชั้นนำของประเทศไทย

ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการด้านการรักษาทันตกรรมอย่างมืออาชีพ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

WOAH

ศูนย์ทันตกรรม

คำชมเชย

ทันตแพทย์ของเรา

ทีมทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์

บริการทางทันตกรรมของเรา

บริการ

ทันตกรรมเพื่อความงาม
ความไม่สม่ำเสมอของสีเคลือบฟันนั้นเกิดได้จาก คราบสะสม อายุ หรือสารเคมีที่ทำลายฟัน
ทันตกรรมรากฟันเทียม
ในวิธีดั่งเดิม ต้องทำการผ่าตัด 2 อย่างในระหว่างระยะเวลา3 – 6 เดือน ในการผ่าตัดครั้งแรก
การวินิจฉัยและตรวจช่องปาก
คลีนิกวินิจฉัยและเอ็กซเรย์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำแผนและตรวจฟันรวมถึงเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบ
โรคเหงือก
โรคเหงือก คือ การอักเสบในเนื้อเยื้อบริเวณฟัน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบกับฟันเพียงหนึ่งซี่หรือหลายซี่

โปรโมชั่น

พิเศษของเรา