ทันตแพทย์บูรณะหรือตกแต่งฟัน

ทีมของเรา

ทีมทันตแพทย์

ทันตแพทย์ของเราได้รับการฝึกฝนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอกโรงพยาบาลของเรา เพื่อให้บริการด้วยเทคนิคด้านทันตกรรมล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์ทันตกรรม พร้อมไปด้วยบุคคลากรที่เป็นมิตรและมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตกรรมหลายปี

ทีมของเรา

ทันตแพทย์บูรณะหรือตกแต่งฟัน