ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป หมายถึง การตรวจเช็คสุขภาพช่องปากและฟันโดยการทำความสะอาดและรักษาคงสภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรง ใช้งานได้นานๆ

การบดเคี้ยว

การบดเคี้ยวเป็นวิธีการที่ฟันของคนเรามารวมกันเมื่อคุณปิดกราม การบดเคี้ยวของคุณได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบหลักสามประการ:

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟันเป็นทันตกรรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการรักษา malocclusions และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขความผิดปกติของฟันกัดและกราม

ทันตกรรมบูรณะ

วัสดุอุดฟันมีอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ทอง เงินซึ่งประกอบด้วยปรอทผสมกับเงิน, ดีบุก, สังกะสีและทองแดง, คอมโพสิตเรซินอุดฟันหรือวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน

คลองรากฟัน

การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic มีรากศัพย์มาจากภาษากรีก “Endo” ในภาษากรีกแปลว่า ภายใน และ “ Odont” ในภาษากรีกแปลว่า ฟัน)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของเด็ก โดยการดูแลสุภาพช่องปากของเด็กนั้น ทันตแพทย์จะเน้นที่การปกป้องฟัน

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ในวิธีดั่งเดิม ต้องทำการผ่าตัด 2 อย่างในระหว่างระยะเวลา3 – 6 เดือน ในการผ่าตัดครั้งแรก จะมีการทำให้เกิดแผลในเหงือกเพื่อทำการใส่รากฟันเทียม และจะมีการเจาะรูในกระดูก