CAD/CAM เทคโนโลยีเติมฟันสวยภายใน 1 วัน

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและทุกคน ผลของอุบัติเหตุ ไม่เพียงแต่เจ็บตัว ยังมีโอกาสสูญเสียอวัยวะ ซึ่ง 1 ในอวัยวะของคนที่เกิดอุบัติเหตุจนทำให้สูญเสีย คือ ฟัน โดยเฉพาะฟันซี่หน้า ที่จะส่งผลต่อความมั่นใจ เพราะฟันหน้าจะเป็นจุดโฟกัสที่เด่นชัดในการยิ้มหรือพูดคุยกับบุคคลอื่น ดังนั้นการซ่อมเเซมอย่างเร่งด่วนในระยะเวลาอันสั้นและเร็วอาจทำให้คนไข้ไม่ต้องรู้สึกกังวลในการรอค่อยชิ้นงานทันตกรรม

ซึ่งการใช้เทคโนโลยี CAD/CAM เข้ามาช่วยในการออกเเบบชิ้นงานทางทันตกรรมให้คนไข้ได้ในระยะเวลา 1-2 วันเท่านั้น จากเดิมที่จะต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากการออกเเบบด้วยวิธีดั้งเดิมเป็นขั้นตอนที่มีความละเอียดและใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่การใช้เทคโนโลยี CAD/CAM เข้ามาช่วยสามารถลดระยะเวลา เพราะสามารถสแกนฟันเเละออกเเบบฟันในคอมพิวเตอร์ ทำให้คนไข้สามารถเห็นชิ้นงานแบบ 3 มิติก่อนผลิตชิ้นงานจริงได้ว่าเข้ากับฟันปัจจุบันที่มีอยู่หรือไม่ ซึ่งหากในกรณีเคสที่ไม่มีความซับซ้อนคนไข้ก็สามารถใส่ชิ้นงานได้ภายวันนั้นหรือ 1-2 วัน

ทำการรักษาโดย ทพญ.พีรยา จิตรพัฒนากุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทันตกรรมเพื่อความงาม

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn