โรคเหงือก

โรคเหงือกคืออะไร?

โรคเหงือก คือ การอักเสบในเนื้อเยื้อบริเวณฟัน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบกับฟันเพียงหนึ่งซี่หรือหลายซี่ก็ได้ โรคเหงือกนั้นประกอบด้วย โรคปริทันต์อักเสบ และโรคเหงือกอักเสบ

การป้องกันและการรักษาโรคเหงือกอักเสบ

เพื่อรักษาฟันของคุณ คุณจะต้องกำจัดคราบออกจากฟันและเหงือกทุกๆวันด้วยการแปรงฟันและขัดฟันอย่างถูกวิธี และต้องได้รับการทำความสะอาดช่องปากจากผุ้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อทำการขจัดหินปูนออกจากบริเวณที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง

หากทันตแพทย์ของคุณพบว่าโรคที่เป็นมีความรุนแรงมากขึ้น ทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูนและการเกลารากฟัน ในบางกรณี หลังจากได้รับการขูดหินปูนและการเกลารากฟันแล้ว อาจจะไม่ต้องทำการรักษาอื่นๆต่อ แต่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากต่อไปเรื่อยๆ การป้องกันและรักษาโรคเหงือกอักเสบจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นปริทันต์อักเสบ แต่ถึงอย่างไรก็ดี หากทันตแพทย์ของคุณแจ้งว่าเนื้อเยื้อบริเวณฟันของคุณไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยการขูดหินปุนและการเกลารากฟัน อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเหงือก

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn