เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานี ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้แหล่งช้อปปิ้งและโรงแรมหลายแห่งในประเทศไทย ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานีให้บริการโดยเข้าถึงผู้ป่วยทุกรายไม่ว่าจะเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1994 โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางชั้นนำของประเทศไทย

ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการด้านการรักษาทันตกรรมอย่างมืออาชีพ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

ศูนย์ทันตกรรม ประเทศไทย

ทันตแพทย์เฉพาะทางของเราได้รับการฝึกฝนและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ทันตแพทย์ของเราได้รับการฝึกฝนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอกโรงพยาบาลของเรา เพื่อให้บริการด้วยเทคนิกด้านทันตกรรมล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์ทันตกรรม พร้อมไปด้วยบุคคลากรที่เป็นมิตรและมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตกรรมหลายปี

การจัดการสถานพยาบาลของเราประกอบไปด้วยบัณฑิตระดับปริญญาโทจากญี่ปุ่นและไทย

ด้วยบุคคลากรทุกท่าน เราได้สร้างหลักในการทำงานด้านทันตกรรมของเราด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ป่วยทั้งไทยและต่างชาติ อีกทั้งผู้ป่วยยังได้รับบริการและการดูแลที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายจากศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลของเรา
แพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมของเรา

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานี

แพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรม 40 ท่าน

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานี มีแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมมากกว่า 40 ท่าน

ห้องรักษา 14 ห้อง

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานี มีห้องรักษาจำนวน 14 ห้อง

บุคคลากรทำงานร่วมกัน

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานี มีบุคคลากรที่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั้งใน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก เยอรมัน สหราชอาณาจักร และประเทศไทย

พันธกิจของเรา

บริการด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ให้บริการด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ป่วยทุกคน อีกทั้งยังทำการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ระบบการป้องกัน ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การวินิจฉัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะกำหนดการรักษาที่จำเป็นสำหรับคนไข้ เทคนิคการฆ่าเชื้อโรค ทันตแพทย์ที่ทำงานกันเป็นทีม และการให้บริการที่เหนือกว่าความพึงพอใจของลูกค้า