เกิดอุบัติเหตุฟันแตกต้องถอนฟัน รากฟันเทียมช่วยได้

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟันในช่องปากได้ทุกเมื่อ เช่น การล้ม,กระแทกของแข็ง จนทำให้ฟันเกิดปัญหา ฟันแตก,ฟันบิ่น,ฟันร้าว,ฟันหักกลาง ซึ่งในบางกรณีอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดส่งผลให้ไม่สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ในบริเวณฟันซี่นั้นๆหรือบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้เเล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวลดลง 

หากในกรณีที่คนไข้ได้รับอุบัติเหตุจนทำให้ฟันเสียหายควรรีบมาพบทันตแพทย์ เพื่อปรึกษาเเนวทางการรักษาเนื่องจากการรักษาให้ฟันที่เสียหายให้กลับมาใช้งานและคงสภาพเดิมนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองเเละสภาพฟันที่ลงเหลืออยู่ แต่หากในกรณีที่จะต้องถอนฟันซี่ที่ได้ความเสียหายทิ้งไป การแทนที่ด้วยรากฟันเทียมก็ยังเป็นวิธีมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง 

ในกรณีที่คนไข้ประสบอุบัติเหตุทำให้เกิความเสียหายของฟันหรือฟันแตกร้าว จนไม่สามารถใช้งานในการบดเคี้ยวอาหารได้อย่างปกติ 

การรักษาในเคสนี้จะต้องใช้ความชำนาญของทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลหรือทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียม มาทำงานวางแผนและทำการรักษา 

ซึ่งก่อนการรักษาทันตแพทย์เฉพาะทางจะแนะนำให้ทำการ X-ray ภายในช่องปากของคนไข้อย่างละเอียด เพื่อดูความเสียหายของฟันเเละวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำขึ้น จากนั้นประเมินความเสียหายของฟันที่แตก หากในกรณีที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้  

ทันตแพทย์จะถอนฟันที่ได้รับความเสียหายซี่นั้นทิ้งไป หลังจากที่ถอนฟันเสร็จทันตแพทย์จะประเมินกระดูกเบ้าฟันก่อน หากมีกระดูกเพียงพอและไม่มีการอักเสบใดๆก็จะทำการใส่รากฟันเทียมได้เลย และจากนั้นทันตแพทย์จะฝังรากฟันเทียมเข้าไปแทนที่ฟันเดิมที่สูญเสียไป  

 
ทพ.สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ  
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์
 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รากฟันเทียม

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn