สูญเสียฟันไป หากปล่อยไว้อาจพบปัญหากระดูกค่อยๆ ละลายได้

ในกรณีที่คนไข้ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากหรือสาเหตุอื่น จนทำให้สูญเสียฟันไป  

หากปล่อยให้มีช่องว่างระหว่างฟันไว้ จะทำให้กระดูกบริเวณนั้นค่อยๆยุบตัวลงเรื่อยๆ จนท้ายที่สุดสันกระดูกลีบแบน 

ไม่สามารถใส่รากฟันเทียมได้ทันที อาจต้องปลูกกระดูกร่วมกับใส่รากฟันเทียม เพื่อเพิ่มปริมาณกระดูกบริเวณนั้นให้เพียงพอต่อการใส่รากฟันเทียม 

ในกรณีที่ปล่อยช่องว่างระหว่างฟันไว้นานจนเกินไป อาจใช้เวลาในการรักษาที่นานและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้อง ทำการปลูกกระดูกก่อนใส่รากฟันเทียม 

หากคนไข้ไม่ต้องการปลูกกระดูก อาจเลือกทำฟันปลอมแบบถอดได้หรือสะพานฟันเเทน ซึ่งอาจทำให้คนไข้รู้สึกไม่สะดวกสบายในการบดเคี้ยวอาหาร เมื่อเทียบกับรากฟันเทียม  

ซึ่งรากฟันเทียมถือเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นที่มีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด 

 
ทพญ.นพรัตน์ สุขสด
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้าน รากฟันเทียม 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รากฟันเทียม
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปลูกกระดูก

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn