ทันตกรรมบูรณะ

ประเภทของวัสดุที่ใช้

วัสดุอุดฟันมีอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ทอง เงินซึ่งประกอบด้วยปรอทผสมกับเงิน, ดีบุก, สังกะสีและทองแดง, คอมโพสิตเรซินอุดฟันหรือวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำตามความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้โดยอิงตามตำแหน่งของฟัน และปัญหาของคนไข้แต่ละคน

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn