การวินิจฉัยและตรวจช่องปาก

การตรวจและวินิจฉัยช่องปาก คือ การตรวจหาโรค รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ โดยทำเป็นขั้นตอนโดยการตรวจช่องปาก รวมถึงการตรวจศรีษะและคอของคนไข้ด้วย เช่นเดียวกับการตรวจฟัน

คลีนิกวินิจฉัยและเอ็กซเรย์

คลีนิกวินิจฉัยและเอ็กซเรย์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำแผนและตรวจฟันรวมถึงเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบ ทันตแพทย์อาจจะขอประวัติทางทันตกรรมของคนไข้เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง และอธิบายให้คำแนะนำคนไข้เกี่ยวกับการทำทันตกรรมและโรคทางช่องปากของคนไข้ หลังจากนั้นทันตแพทย์จะพูดคุยเกี่ยวกับแผนการรักษา วิธีการ และราคา กับคนไข้ หลังจากที่การตรวจขั้นต้นเสร็จเรียบร้อย คนไข้จะเข้ารับการรักษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางจนการรักษาเสร็จสิ้น หากคนไข้มีปัญหาอันเกี่ยวกับการแพทย์หรือมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบกับการรักษาทันตกรรม คนไข้จะถูกทดสอบโดยบุคคลากรทางการแพทย์ก่อนที่จะเริ่มการรักษาทางทันตกรรม

คนไข้อาจจะต้องรับการเอ็กซเรย์ช่องปาก ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเอ็กซเรย์ฟันและบริเวณโดยรอบรากฟันโดยการใช้แผ่นฟิล์มวางในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของปาก

การเอ็กซเรย์ช่องปากอาจรวมถึงการใช้แผ่นฟิล์มแบบ Bitewing (ใช้การสบกัด) ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นรูปร่างฟันและกระดูกแต่ละด้าน ในบางกรณีจะใช้การถ่ายภาพรังสีแบบพาโนรามิกเพื่อให้เห็นกรามบนและล่างในแผ่นฟิล์มเดียวกัน คนไข้จะต้องสวมใส่ผ้าที่มีสารตะกั่วเพื่อลดการรับรังสี

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn