ทพ. สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Master of Medical Science, Restorative Dentistry University of Sheffield, UK

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย
  • สมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • European Association of Osseointegratio

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอังคารเวลา 09:00 – 17:00 น.
วันพุธเวลา 09:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดีเวลา 09:00 – 17:00 น.
วันศุกร์เวลา 09:00 – 17:00 น.
วันเสาร์เวลา 09:00 – 17:00 น.
วันอาทิตย์เวลา 09:00 – 12:00 น.