ทพ. ภูวดล ปิติเกื้อกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมรักษารากฟัน

การศึกษา:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์ :

  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันจันทร์เวลา 09:00 – 17:00 น.
วันอังคารเวลา 09:00 – 19:00 น.
วันศุกร์เวลา 09:00 – 19:00 น.
วันเสาร์เวลา 09:00 – 17:00 น.