พ.ต.อ.นายแพทย์ นาถ นันทรัตพันธุ์

สาขาเฉพาะทาง: Oral and Maxillofacial Surgery

วุฒิการศึกษา
  • 2008 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Diplomate, Board of Oral and Maxillofacial Surgery, Police General Hospital
สมาชิกชมรม
  • The Dental Association of Thailand
  • The Thai Association of Oral and Maxillofacial Surgery
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันศุกร์16:00 – 20:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม