ทพ. ถาวร ลิมปสายชล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร:

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอังคารเวลา 09:00 – 20:00 น.
วันพุธเวลา 09:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 09:00 – 20:00 น.
วันศุกร์เวลา 09:00 – 20:00 น.