ทพ. ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร:

  • Certificate in Advanced Program Esthetic Dentistry

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:

  • Veneers
  • Smile Design

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • American Academy of Cosmetic Dentistry

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันจันทร์ (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)เวลา 09:00 – 17:00 น.
วันพุธเวลา 09:00 – 14:00 น.