ทพ. ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช

สาขาเฉพาะทาง: Esthetic Dentistry

วุฒิการศึกษา
  • 2012 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Certificate in Advanced Program Esthetic Dentistry, New York University, USA
สมาชิกชมรม
  • American Academy of Cosmetic Dentistry
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันจันทร์09:00 – 20:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันพุธ09:00 – 20:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม