ทพ. กิตติศักดิ์ เบญจสิริพร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)

วุฒิบัตร:

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขารากฟันเทียม จากมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมันนี

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ: 

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากฟันเทียม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันเสาร์เวลา 09:00 – 17:00 น.