ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1), มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร:

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมเลเซอร์ทางทันตกรรมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอาทิตย์เวลา 09:00 – 17:00 น