ผศ.ทพ. กษม อายตวงษ์

สาขาเฉพาะทาง:  Oral and Maxillofacial Surgery

วุฒิการศึกษา
  • 1998 Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
  • 1993 Fellow in Oral Implantology, University Frankfurt, Germany
  • 1991 Board of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand
  • 1985 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand
สมาชิกชมรม
  • The Thai Association of Oral and Maxillofacial Surgery
  • Thai Association of Dental Implantology
  • European Association of Osseointegration
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันพุธ10:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันอาทิตย์10:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม