ทพญ. อนงนุช ฉัตรปุณญกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2001 – Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร:

  • Master ofMedical Science in Restorative Dentistry , The University of Sheffield

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสภา

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันจันทร์ (สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน)เวลา 09:00 – 16:00 น.
วันพฤหัสบดีเวลา 09:00 – 16:00 น.
วันเสาร์   (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)เวลา 09:00 – 17:00 น.