ทพญ. รุ่งดารา กุมารจันทร์

สาขาเฉพาะทาง: Periodontics

วุฒิการศึกษา
  • 1999 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Merging scientific base with up- to-date technology
  • Certificate of Participation: The 6th annual meeting of the royal college of dental surgeons of Thailand
  • Certificate of Participation: New trends in the treatment of gingival recessions
  • Certificate of Participation: Laser therapy in dental practice
  • Certificate of Attendance of 10th International congress on lasers in dentistry
  • Laser dentistry, AALZ institute, Aachen Germany
  • Certificate of Attendance of changes for the better in Periodontics
  • Graduate Diploma in Clinical Science in Periodontics, Chiang Mai University
สมาชิกชมรม
  • Thai Association of Periodontology
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันจันทร์09:00 – 17:00 น.ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันอังคาร09:00 – 17:00 น.ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันพุธ09:00 – 17:00 น.ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันพฤหัสบดี09:00 – 17:00 น.ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันศุกร์09:00 – 17:00 น.ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม