ทพญ. รุ่งดารา กุมารจันทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมปริทันต์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, สาขาวิชาปริทันตวิทยา , คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์ :

  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันจันทร์เวลา 09:00 – 17:00 น.
วันอังคารเวลา 09:00 – 17:00 น.
วันพุธเวลา 09:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดีเวลา 09:00 – 17:00 น.
วันศุกร์เวลา 09:00 – 17:00 น.