ทพญ. รพีพรรณ มนต์อารักษ์

สาขาเฉพาะทาง: Esthetic Restorative and Implant Dentistry

วุฒิการศึกษา
  • 2018 Master of Science in Esthetic Restorative and Implant Dentistry (International Program), Chulalongkorn University, Thailand
  • 2014 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Thammasat University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Preceptorship Program in Advanced Prosthodontics, University of California, Los Angeles School of Dentistry
สมาชิกชมรม
  • The Dental Council Thailand
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันเสาร์09:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม