ทพญ.นพรัตน์ สุขสด

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมรากฟันเทียม

การศึกษา:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร:

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:

  • ทันตกรรมรากเทียม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ITI International Team for Implantology

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอังคารเวลา 10:00 – 18:00 น.
วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)เวลา 10:00 – 18:00 น.