ทพญ. อรุณวรรณ หลำอุบล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปากและตรวจพิเคราะห์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา / วุฒิบัตร:

  • PhD. in Oral Science, The University of Iowa
  • American Board of Oral and Maxillofacial Pathology, Certificate in Oral and Maxillofacial Pathology
  • Thai Board of Oral Diagnostic Science

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • American Board of Oral and Maxillofacial Pathology

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)เวลา 09:00 – 17:00 น.