ทพญ. ตรีรัตน์ แซ่เล้า

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ :

  • Operative Dentistry
  • Oral Surgery

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันจันทร์เวลา 09:00 – 19:00 น.
วันพุธเวลา 09:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดีเวลา 09:00 – 17:00 น.
วันศุกร์เวลา 09:00 – 17:00 น.
วันเสาร์เวลา 09:00 – 17:00 น.