ทพญ.ณัชชา วุฒิวิกัยการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันพุธ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)เวลา 09:00 – 17:00 น.