ทพญ. กรองทิพย์ เสกธีระ

สาขาเฉพาะทาง: Periodontics

วุฒิการศึกษา
  • 1987 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Graduate Diploma Program in Clinical Science in Periodontology, Faculty of Dentistry, Mahidol University
สมาชิกชมรม
  • Thai Association of Periodontology
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันเสาร์09:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันอาทิตย์09:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม