ดร.ทพญ.สิริมา กุลวานิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

ปริญญาบัตร :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DDS (Second class honors),Thammasat,Ph.D. in Oral sciences (Dysphagia Rehabilitation),Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Japan

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ชมรมฟื้นฟูการกลืมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอาทิตย์เวลา 09:00 – 17:00 น.