Invislign ทางเลือกการจัดฟันของวัยทำงาน

การจัดฟันเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรมที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาฟันผิดปกติ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันซับซ้อนผิดปกติมาก ฟันห่าง ฟันยื่น การสบฟันที่มีความผิดปกติ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวอาหาร  

การจัดฟันแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  

  1. การจัดฟันแบบโลหะ ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นเนื่องจากมีสีสันของยางที่สวยงามโดยสามารถเปลี่ยนสียางได้ทุกเดือน และยังสามารถแก้ไขปัญหาฟันล้มในคนไข้บ้างกรณีที่มีความซับซ้อนสูงได้ดีกว่าการจัดฟันแบบอื่น 
  2. การจัดฟันใสแบบ Invisalign เหมาะกับคนที่มีความกังวลเรื่องแบร็คเก็ตจัดฟัน ไม่อยากให้อุปกรณ์จัดฟันรบกวนกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร รวมถึงการจัดฟันใสสามารถแก้ปัญหาจากแบร็คเก็ตเเละลวดจัดฟันที่อาจก่อให้เกิดเเผลบาดที่เหงือกหรือกระพุ้งแก้ม  

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการจัดฟันใสจะได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนวัยทำงานหรือ อายุ 30 ปีขึ้นไป เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการไปพบทันตแพทย์ และขณะจัดฟันไม่ต้องเขินอายเวลาพูดคุยหรือยิ้มกับผู้ร่วมงาน รวมทั้งการลดปัญหาของลวดจัดฟันที่บาดกระพุ้งแก้มหรือเหงือกอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม การจัดฟันใสเป็นการออกแบบเฉพาะส่วนบุคคล ทำให้เวลายิ้มสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจและยังดูแลรักษาความสะอาดฟันได้ง่ายกว่าการจัดฟันแบบโลหะ เพราะไม่มีลวดและเครื่องมือจัดฟันติดในบริเวณผิวเคลือบฟัน  

ทพญ.สาวิตรี วิสุวรรณ 
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้าน การจัดฟัน 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทันตกรรมจัดฟัน

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn