ยิ้มสวยไร้ปัญหา ด้วยจัดฟันใส

การจัดฟันแบบใส (Invisalign Personal 3D Design) เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การสวมใส่ชุดอุปกรณ์การจัดฟันแบบใส จะค่อย ๆ ช่วยจัดเรียงฟัน ให้เคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม จนกระทั่งจัดเรียงฟันอย่างเป็นธรรมชาติ ตามที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้ การจัดฟันแบบใส ยังใช้ระยะเวลาการจัดฟันน้อยกว่าการจัดฟันติดเหล็กแบบเดิมด้วย
การจัดฟันแบบใส สามารถแก้ไขปัญหาภาวะสบฟันผิดปกติได้ ตั้งแต่เล็กน้อย ปานกลาง ไปจนถึงรุนแรง ดังนี้

  • ฟันห่าง มีช่องว่างระหว่างฟัน
  • ฟันสบกันแบบไขว้ กรามบนและล่างไม่สบกัน
  • ฟันสบลึก ฟันบนยื่น
  • ขากรรไกรล่างยื่น ฟันล่างยื่น
  • ฟันซ้อนเก ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับฟัน
  • ฟันสบเปิด มีช่องว่างตามแนวระหว่างฟันหน้า

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn