นวัตกรรมใหม่ “เลเซอร์เพื่อการอุดฟัน”

ทุกครั้งเมื่อไปทำฟันโดยเฉพาะการอุดฟัน หลายคนคงนึกถึงการเสียวฟัน ขณะกรอฟัน การฉีดยาชา และบางคนนึกถึงเสียงหวีดดังของหัวกรอฟัน

อ่านเพิ่มเติม »

รากฟันเทียม…ทางเลือกยุคใหม่ของการใส่ฟัน

รากฟันเทียม ในปัจจุบัน สังคมกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสังคมของผู้ที่เอาใจใส่ในสุขภาพมากขึ้น รวมไปถึงสุขภาพในช่องปาก

อ่านเพิ่มเติม »

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทิน