ทันตกรรมยุคดิจิตอล รักษาคลองรากฟันด้วยการส่องกล้อง

เมื่อฟันผุ ฟันสึก ฟันแตก หรือฟันร้าว ก่อให้เกิดอาการปวดบวมบริเวณเหงือก และปวดฟัน การถอนฟันอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไป เราสามารถเลือกเก็บรักษาฟันแท้ไว้ใช้งานได้ หลังรักษาคลองรากฟัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางทันตกรรมพัฒนาไปมาก มีการรักษาคลองรากฟันด้วยเทคนิคการส่องกล้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

การรักษาคลองรากฟันคืออะไร?

การรักษาคลองรากฟัน (Root Canal Treatment) คือ การซ่อมแซม และรักษาฟันที่เสียหายหรือติดเชื้ออย่างรุนแรง โดยไม่ต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้ง โดยขูดเนื้อฟันส่วนที่เสียหายของโพรงประสาทและคลองรากฟันออก เพื่อทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ จากนั้นจึงอุดคลองรากฟันและโพรงประสาทฟัน

ข้อบ่งชี้…เมื่อไหร่ควรรักษาคลองรากฟัน?

 • ฟันผุ ฟันแตก ฟันสึก ฟันร้าว ลึกถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
 • มีอาการปวดฟัน หรือปวดฟันมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืน
 • มีประวัติได้รับอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณฟัน
 • สีของฟันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • มีตุ่มหนอง มีการบวมบริเวณเหงือก หรือบริเวณหน้า

ส่องกล้องรักษาคลองรากฟัน

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการส่องกล้องเพื่อรักษาคลองรากฟัน (Dental Operating Microscope : DOM) ช่วยเพิ่มกำลังขยายเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการระบุตำแหน่งคลองรากฟัน โดยเฉพาะกรณีที่โพรงประสาทฟันตีบแคบ หรืออุดตัน การส่องหารอยร้าว หรือรักษารอยทะลุในตัวฟันและรอยโรค หรือความบกพร่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การส่องกล้องจึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดีของการส่องกล้องรักษาคลองรากฟัน

 • กำลังขยายสูง เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น
 • สามารถระบุตำแหน่งคลองรากฟันได้ง่ายขึ้น
  สามารถค้นหารอยโรค หรือความบกพร่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
 • ไม่ต้องถอนฟัน ผู้ป่วยจึงไม่จำเป็นต้องใส่ฟันเทียมทดแทน
  ทั้งนี้ หลังการบูรณะฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้ว พบว่าประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวใกล้เคียงฟันธรรมชาติ มากกว่าการใส่ฟันเทียมทดแทน ผู้ป่วยจึงไม่จำเป็นต้องปรับตัวหลังจากบูรณะฟัน และด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้องรักษาคลองรากฟัน ยังช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากทันตแพทย์สามารถเห็นรอยโรคได้ชัดเจน จึงทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn