ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป หมายถึง การตรวจเช็คสุขภาพช่องปากและฟันโดยการทำความสะอาดและรักษาคงสภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรง ใช้งานได้นานๆ และเพื่อมีสุขอนามัยที่ดี ดังนั้นเราควรที่หมั่นตรวจเช็คสุขภาพภายในช่องปากให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุ หรือสูญเสียฟันไปก่อนเวลาอันควร ยกตัวอย่างการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีคือ การหมั่นขุดหินปูน,ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 

ทันตกรรมทั่วไปมีส่วนประกอบอะไรบ้าง  

การขุดหินปูน,ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์,การอุดฟัน,การถอนฟัน,การผ่าฟันคุด 

การตรวจสุขภาพภายในช่องปากและประเมินวินิจฉัยโรค  

การตรวจสุขช่องปากควรตรวจเช็คทุกๆ 6 เดือนยังเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากได้ เนื่องจากปัญหาช่องปากในบางกรณีอาจสะสมก่อตัวกลายเป็นภัยเงียบโดยไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเป็นเหตุให้สูญเสียฟันได้ 

ใช้เครื่อง X-Ray หรือ CT-Scan เพื่อตรวจเช็คปัญหาสุขภาพช่องปากโดยละเอียด 

การตรวจเช็คปัญหาสุขภาพภายในช่องปากในบางกรณีอาจจำเป็นที่ทันตแพทย์ให้คนไข้ทำการ X-ray หรือ CT-Scan  ภายในช่องปาก เพื่อให้เห็นโครงสร้างภายในช่องปากและตำแหน่งของฟันรวมไปถึงปัญหาที่ชัดเจน ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้แม่นยำมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้การ X-Ray ดูภายในช่องปากที่ไม่ซับซ้อนมากนักหากในกรณีต้องทำการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรหรือการปลูกกระดูกร่วมกับการใส่รากฟันเทียม ทันตแพทย์อาจต้องใช้เครื่อง CT-Scan มาประกอบผลการรักษาเป็นต้น 

การขุดหินปูน 

การขุดหินปูน คือ การกำจัดคราบหินปูนที่เกิดจากสิ่งสกปรกสะสมที่ก่อตัวจากการแข็งตัวของเชื้อแบคทีเรีย หรือคราบเศษอาหารที่รับประทานภายในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากไม่ทำความสะอาดคราบหินปูนอาจะเกิดปัญหาที่ลุกลามได้ เช่น 

มีกลิ่นปาก,โรคปริทันต์หรือโรคเหงือกอักเสบ และอาจจะทำให้ฟันหลุดเนื่องจากการสูญเสียกระดูกรองรับรากฟัน เป็นต้น 

ทำความฟันด้วยเทคโนโลยี Airflow 

การทำความสะอาดช่องปากด้วย เทคโนโลยี Airflow เป็นการใช้น้ำและแรงดันอากาศทำความสะอาดช่องปากของคนไข้ โดยใช้น้ำผสมผงขัดขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งแตกต่างจากการขุดหินปูนแบบเดิม       การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยี Airflow สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันจากการขุดหินปูนแบบเดิมได้มากขึ้น และยังสามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในซอกฟัน,ร่องเหงือกรวมไปถึงการขจัดคราบ biofilm ที่ก่อตัวติดแน่นบริเวณฟันโดยรอบด้วย 

ข้อดีของการทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยี Airflow 

  • ลดอาการเสียวฟันจากการขูดหินปูนแบบเดิม 
  • ทำความสะอาดได้ถึงซอกฟันและร่องเหงือกมากขึ้น 
  • สามารถทำความสะอาดบริเวรรอบๆ Bracketsในชิ้นงานจัดฟันแบบโลหะได้ 
  • ไม่เจ็บปวด  
  • เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดรากฟันเทียม 
  • กำจัดคราบบุหรี่ ชา,กาแฟได้ดีมาก 
  • เสียงในการทำความสะอาดเป็นเสียงฉีดน้ำซึ่งผู้ป่วยจะยอมรับได้มากกว่าเสี่ยงความถี่สูงจากเครื่องขูดหินปูนแบบเดิม 

หินปูน คือคราบแบคทีเรียที่สะสมจนแข็ง เกาะแน่นบริเวณรอยต่อของเหงือกและฟัน 
หินปูนตามซอกฟันหรือคอฟัน เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นปาก 
หินปูนเป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ หรือโรคเหงือกอักเสบ 
คราบหินปูนสะสม จนเหงือกอักเสบ อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น หากสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ แทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือด 

ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ 

การขัดฟันเป็นการขัดคราบสิ่งสกปรกและคราบแบคทีเรียที่ติดบริเวณ ผิวเคลือบฟันทำให้ฟันดูหมอง,ไม่ขาว,สีคล้ำ 

ซึ่งการขัดฟันทำให้ผิวเคลือบฟันมีความสะอาด มีความเงาและขาวขึ้น เนื่องจากการขัดฟันเป็นการทำความสะอาดคราบเล็กๆที่ไม่สามารถขจัดออกให้หมดได้จากการขุดหินปูนหรือการแปลงฟัน  

การเคลือบฟลูออไรด์ เป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟัน และยังช่วยป้องกันฟันผุได้ วิธีการเคลือบฟลูออไรด์โดยการทาบริเวณผิวเคลือบฟันโดยตรง เพื่อให้เคลือบฟันแรงขึ้นโดนใช้เวลาไม่นานนัก และการเคลือบฟลูออไรด์ยังเป็นการเติมแร่ธาตุที่สูญเสียไปให้แก่ฟันด้วยเช่น แคลเซียม,ฟลูออไรด์ และฟอสเฟต นอกจากนี้การเคลือบฟลูออไรด์ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ได้อีกด้วย 

การอุดฟัน 

การอุดฟันเป็นหนึ่งในการแก้ไข้ปัญหาที่เกิดมาจากการเสียเนื้อเดิมของฟันไป โดยวิธีการรักษาจะใช้วัสดุอุดฟัน เช่น วัสดุอุดแบบโลหะ,อะมัลกัม,เรซินคอมโพสิต มาทำการอุดฟันซี่นั้นเพื่อให้ฟันคงสภาพเดิมและกลับมาใช้งานในการบดเคี้ยวอาหารได้อีกครั้งนั้นเอง 

การถอนฟัน 

การถอนฟันนั้นมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพของฟัน ที่เกิดจากฟันผุหรือโรคเหงือก,มีหนอง เพื่อให้คนไข้นั้นใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารได้อีกครั้งจำเป็นต้องถอนฟันซี่ที่เกิดปัญหาออกและทำความสะอาดช่องปากให้สะอาด หรือการถอดฟันร่วมกับการจัดฟัน เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอในการขยับเคลื่อนตัวของฟันไปในทิศทางที่ทันตแพทย์ต้องการ เป็นต้น 

ผ่าฟันคุด 

ฟันคุดเป็นฟันซี่สุดท้ายที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยส่วนใหญ่มักจะขึ้นบริเวณฟันกรามซี่ในสุด ซึ่งทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้ถอนฟันคุดทิ้งไป เนื่องจากในบ้างกรณีฟันคุดมักขึ้นไม่เต็มซี่หรือมีการล้มเอียงอาจทำให้รักษาความสะอาดยากสะสมเชื้อโรคและเกิดเหงือกอักเสบปวดภายหลัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับฟันซี่บริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณโดยรอบได้และในบ้างกรณีอาจส่งผลให้การเรียงตัวของฟันเปลี่ยนแปลงได้ ดั้งนั้นจึงควรที่จะถอนฟันคุดออกไปโดยส่วนใหญ่ในรายบุคคลทั่วไปมักจะมีฟันคุดประมาณ 3-4 ซี่/คน 

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn