คลองรากฟัน

การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic มีรากศัพย์มาจากภาษากรีก “Endo” ในภาษากรีกแปลว่า ภายใน และ “ Odont” ในภาษากรีกแปลว่า ฟัน)

การรักษาคลองรากฟัน คือ การรักษาทันตกรรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อ เส้นเลือด และเส้นประสาทที่ใกล้กับฟัน

หากคุณมีฟันที่เป้นดรคเกี่ยวกับเส้นประสาท คุณอาจจะต้องสูญเสียฟันซี่นั้น แต่ด้วยวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่ก้าวหน้าที่เรียกว่า การรักษาคลองรากฟัน คุณอาจจะสามารถรักษาฟันซี่นั้นไว้ได้ ภายในฟันของเรานั้นมีมีเส้นประสาทฟันที่ทำหน้าที่เลี้ยงฟัน แต่เมื่อเส้นประสาทฟันเกิดโรคหรือได้รับความเสียหาย เนื้อเยื่อเส้นประสาทฟันก็จะตาย และถ้าหากคุณไม่เอาออก ฟันของคุณก้จะเกิดการอักเสบและคุณอาจจะต้องสูญเสียมันไป หลังจากที่ทันตแพทย์ทำการนำเอาเส้นประสาทที่ตายแล้วออก คลองรากฟันก็จะถูกทำความสะอาดและปิดเพื่อป้องกันคลองรากฟัน หลังจากนั้นทันตแพทย์ก็จะทำการครอบฟันเพื่อช่วยทำให้แข็งแรงขึ้น

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn