ทพญ. ปรารถนา ตั้งวัฒนาชุลีพร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันศุกร์เวลา 09:00 – 20:00 น.