วิธีจัดการกลิ่นปากก่อนทุกคนเบือนหน้าหนี

กลิ่นปาก เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของทุกคน นอกจากจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจแล้วบางครั้งกลิ่นปากยังทำให้เสียบุคลิกภาพ เสียความมั่นใจในการสนทนากับผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก เกิดขึ้นได้ทั้งสาเหตุจากภายในและภายนอกช่องปาก แต่สาเหตุส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 – 90 เกิดจากปัจจัยภายในช่องปาก ได้แก่ คราบขาวที่อยู่บนลิ้น คราบจุลินทรีย์ ขี้ฟันที่เกาะอยู่บนตัวฟัน หรือรากฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณลึกลงไปในร่องเหงือก ส่วนสาเหตุภายนอกช่องปาก มักมาจากระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาจากในลำคอ

หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหากลิ่นปาก คือ การกำจัดสาเหตุแห่งการเกิดกลิ่นปากให้หมดไป แต่ปัญหาคือ เราจะทราบได้อย่างไรว่ากลิ่นที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากที่ใด เกิดจากภายในหรือภายนอกช่องปาก ปัจจุบันมีเครื่องวัดระดับกลิ่นปาก ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจวัดชนิดและปริมาณของกลิ่นปาก หรือก๊าซที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมทิลเมอร์แคปแทน และไดเมทิลซัลไฟด์ ที่มีอยู่ในช่องปาก หากกลิ่นนั้นมีสาเหตุมาจากในช่องปากระดับของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ เมทิลเมอร์แคปแทนจะขึ้นสูง แต่ถ้ากลิ่นมีสาเหตุมาจากทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารระดับของก๊าซไดเมทิลซัลไฟด์จะขึ้นสูง

สำหรับวิธีการรักษากลิ่นปากต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อน แล้วจึงขจัดสาเหตุออกไป หากมีโรคไม่ว่าจะเป็นโรคจากภายในหรือภายนอกช่องปากก็ตาม ต้องรักษาโรคนั้นๆก่อน ถ้ารักษาโรคหายแล้วแต่กลิ่นปากยังคงอยู่ ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งแพทย์ต้องซักประวัติและวิเคราะห์ในรายละเอียดมากพอสมควร ดังนั้นผู้ที่ประสบปัญหาการมีกลิ่นปาก ควรเข้ามารับการตรวจวินิจฉัยและวัดกลิ่นด้วยเครื่องมือดังกล่าวก่อน เพื่อค้นหาว่ามีกลิ่นปากจริงหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจเป็นการคิดไปเอง แต่หากมีกลิ่นปากจริง สาเหตุมาจากภายในหรือภายนอก หากรู้สาเหตุที่แน่ชัดแล้วแพทย์จะทำการรักษาได้อย่างถูกต้องตรงจุดต่อไป

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn