ทันตกรรมเลเซอร์

อะไรคือ อินเลย์ และ ออนเลย์ ?

การบูรณะฟันแบบอินเลย์และออนเลย์นั้น เป็นการอุดฟันที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงแค่บริเวณที่ต้องการจะทำการอุด อินเลย์เป็นการที่ต้องใส่วัสดุลงไปในช่องฟันที่เกิดการผุ แต่ ออนเลย์คือการที่เติมออกมาจากส่วนที่หักไป

อะไรคือ ทันตกรรมเลเซอร์?

เลเซอร์เทคโนโลยี คือ การนำเลเซอร์มารักษาปัญหาทางช่องปาก โดยที่ไม่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อโดยรอบหรือพื้นผิวของฟัน เลเซอร์จะนำส่งพลังงานในรูปแบบของแสง โดยพลังงานนี้จะเดินทางไปแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเลเซอร์อย่างต่อเนื่อง

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn