คลินิกปัญหากลิ่นปาก

คลินิคปัญหากลิ่นปาก

ปัญหากลิ่นปากเป็นหนึ่งในปัญหาทางช่องปาก โดยพบเป็น 30 – 40 % จากประชากรทั้งหมด โดยอาจจะมีปัจจัยนอกเหนือจากการแปรงฟันหรือการบ้วนปาก

สารเคมีหลายชนิดทำให้เกิดกลิ่นในกลิ่นปากรวมทั้งไฮโดรเจนซัลไฟด์, เมธิลเมอร์แคปแทนและไดเมทิลซัลไฟด์ สารเคมีเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตจากการสลายโปรตีน แบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยแบคทีเรียในช่องปาก หรือติดเชื้อไซนัส นอกจากนี้กลิ่นปากอาจเกิดจากเมือกที่ไหลลงมาทางด้านหลังของลำคอในผู้ป่วยที่แพ้ หรือติดเชื้อไซนัส

คลินิคปัญหากลิ่นปาก

ปัญหาเรื่องกลิ่นปาก มีอยู่ 2 สาเหตุหลักคือ

  • สาหตุจากปัจจัยภายในช่องปาก
  • สาเหตุจากปัจจัยภายนอกช่องปาก

สาหตุจากปัจจัยภายในช่องปาก

  • ปัญหาฟันผุ
  • ปัญหาจากโรคเหงือก
  • ปัญหาจากบาดแผลในช่องปาก
  • ปัญหาจากอุปกรณ์ทางทันตกรรมในช่องปากไม่สะอาด
  • ฟันที่ผิดรูป หรือ การใส่อุปกรณ์จัดฟัน
  • แบคทีเรียที่อยู่บนลิ้น

แบคทีเรียที่อยู่บริเวณหลังลิ้นเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากที่พบบ่อยที่สุด เศษอาหาร น้ำหยดหลังโพรงจมูก และเซลล์อักเสบจากโรคเหงือกจะก่อตัวขึ้นที่ส่วนหลังของลิ้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแบคทีเรีย แบคทีเรียเหล่านี้ผลิตสารเคมีที่มีกลิ่นเหม็นหลายชนิด เช่น Methyl mercaptan. จากข้อมูลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการปากแห้งมีสารเคมีสะสมสูงกว่ากลุ่มควบคุมปกติถึง 6 เท่า

สาเหตุจากปัจจัยภายนอกช่องปาก

การอักเสบเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ ไซนัสอักเสบต่อมทอนซิลอักเสบ ติดเชื้อหลอดลม และปอดอาจเป็น สาเหตุของกลิ่นปาก ปัญหาเกี่ยวกับ ทางเดินอาหาร เช่น โรคหลอดอาหารอักเสบ, โรคกระเพาะ และ โรคกรดไหลย้อน สามารถเป็นต้นเหตุของกลิ่นปากได้ อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่รับประทานเข้าไปนั้น สามารถที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม มีอาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิดที่อาจจะต้องรับประทานเป็นระยะเวลาสักพักแล้วจะสร้างกลิ่นปาก เช่น กาแฟ, แอลกอฮอลล์ เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดกลิ่นปากนั้นมีได้หลายอย่าง แต่ 80-90% นั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาภายในช่องปาก หากคุณคือหนึ่งในผู้ที่กำลังมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์ Dentalis โรงพยาบาลเวชธานี

แชร์โพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn